REGULAMIN KONKURSU
MAKIJAŻ PERMANENTNY DLA NIEJ OD MIKOŁAJA

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Makijaż Permanentny dla Niej od Mikołaja
2. Organizatorem Konkursu jest NEW LOOK CONSULTING FEIFER AGNIESZKA z siedzibą przy ul. Warzywnej 32, 40-545 Katowice
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na oficjalnym profilu Facebook-owym www.facebook.com/pg/NEWLOOKsPermanentMakeup
4. Konkurs trwa od 6.12.2017 do 10.12.2017 do godziny 24:00
5. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w dniu 13.12.2017. Informacja o zwycięzcach pojawi się na oficjalnym profilu Facebook-owym.

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
b) nie jest pracownikiem NEW LOOK CONSULTING FEIFER AGNIESZKA z siedzibą przy ul. Warzywnej 32, 40-545 Katowice;
c) nie jest członkiem rodziny pracownika NEW LOOK CONSULTING FEIFER AGNIESZKA z siedzibą przy ul. Warzywnej 32, 40-545 Katowice
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie następujących warunków:
a) napisanie komu i dlaczego potrzebny jest makijaż permanentny ust, brwi lub oczu (lub kilka z nich);
b) umieszczenie zdjęcia twarzy tej osoby, ze szczególną ekspozycją partii, która miałaby zostać poddana makijażowi permanentnemu;
b) odpowiedź wraz ze zdjęciem należy umieścić jako komentarz pod postem ogłaszającym Konkurs;

§ 3
NAGRODY
1.Nagrodą w Konkursie jest:
a) wykonanie makijażu permanentnego ust, brwi lub oczu (lub kilku z nich – po konsultacji z linergistką);
b) wygrywa 1 osoba;
c) ewentualna korekta makijażu permanentnego ust, brwi lub oczu wykonanego w gabinecie NEWLOOK’s wchodzi w skład nagrody;
2. Zdobywcami nagród w konkursie Makijaż Permanentny dla Niej od Mikołaja będą Uczestnicy, wyłonieni przez właścicielkę NEWLOOK’s - Agnieszkę Feifer oraz linergistkę i szkoleniowca NEWLOOK's. Spośród wszystkich odpowiedzi zostanie wyłoniona 1 zwyciężczni - dnia 13.12.2017. Informacja o zwycięzcach pojawi się na oficjalnym profilu Facebook-owym.
3. Nagrodę w postaci zabiegu makijażu permanentnego można wykorzystać do dnia 28.02.2018 włącznie, po tym terminie przepada.
4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook.

§ 4
UDOSTĘPNIENIE WIZERUNKU
1. Biorąc udział w Konkursie Makijaż Permanentny dla Niej od Mikołaja organizowanym przez NEWLOOK's Permanent Makeup Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie wizerunku podczas trwania konkursu oraz po jego zakończeniu.
2. Wizerunek udostępniany będzie na stronie www.permanentny.com oraz na oficjalnym profilu Facebook-owym www.facebook.com/pg/NEWLOOKsPermanentMakeup
3. Udostępnienie wizerunku wiąże się także z wykonaniem zdjęć podczas odbioru nagrody i wizyty w NEWLOOK's Permanent Makeup

§ 5
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
2. Wszelkie dane osobowe są przetwarzane oraz przechowywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

NEWLOOK's
PERMANENT MAKEUP

ul. Gałczyńskiego 3/12
00-362 Warszawa

ZABIEGI
Tel: +48 22 353 73 63
biuro@permanentny.com

SKLEP
Tel: +48 532 168 000
sklep@permanentny.com

SZKOLENIA
Tel: +48 532 167 000
szkolenia@permanentny.com

MODELKI
Tel: +48 692 98 56 46
modelki@permanentny.com

Jeśli jesteś zainteresowana/y dofinansowaniem naszych kursów i szkoleń to wypełnij dedykowany FORMULARZ DOFINANSOWANIA* pola obowiązkowe