REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIU Z MAKIJAŻU PERMANENTNEGO JAKO MODELKA

KILKA WAŻNYCH INFORMACJI DLA LEPSZEJ WSPÓŁPRACY

 

 • Postanowienia niniejszego regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu jako modelka i obowiązują wszystkich jego uczestników.
 • Zabieg, któremu poddana zostanie modelka obejmuje, w zależności od wyboru, makijaż permanentny ust, makijaż permanentny brwi lub makijaż permanentny powiek a także usuwanie makijażu permanentnego.
 • Koszt wykonania makijażu permanentnego podczas szkolenia jako modelka pokazowa u szkoleniowca wynosi 40% ceny regularnej. Koszt wykonania makijażu permanentnego podczas szkolenia jako modelka u kursantki to 100 PLN, niezależnie od obszaru. Jeśli wykonałaś u nas zabieg podstawowy i jest to uzupełnienie do 12 tygodni wykonanego u nas makijażu permanentnego to koszt wykonania wynosi 50 PLN.
 • System poleceń: 

  Modelka polecająca (dalej zwana "Polecającą") musi być aktualnie uczestniczącą lub byłą uczestniczką szkolenia z makijażu permanentnego w Salonie Permanentny.com.
  Zniżka 50% na kolejny zabieg makijażu permanentnego podczas szkolenia jest dostępna tylko dla zarejestrowanej osoby Polecającej.

  Osoba polecona (dalej zwana "Modelką") musi spełniać poniższe warunki:
  Wiek Modelki: 18-45 lat,
  Brak wykonanego makijażu permanentnego na obszarze, na którym będzie wykonywany zabieg,
  Brak blizn, znamion i przebarwień w obszarze zabiegu w miejscu pigmentacji,
  W formularzu kontaktowym Modelka musi zamieścić hasło "ZMALOVANE" oraz imię i nazwisko Polecającej od której dostała polecenie zapisu,
  Zapis na szkolenie w roli Modelki oraz opłacenie kosztu wykonania makijażu permanentnego podczas szkolenia.

  Zniżka i Warunki Jej Przyznania:
  Zniżka 50% na kolejny zabieg makijażu permanentnego będzie przyznana Polecającej po spełnieniu warunków uczestnictwa,
  Zniżka jest jednorazowa i nie podlega wymianie na gotówkę ani inny towar,
  Zniżka nie jest przydzielana na dopigmentowanie,
  Polecająca może skorzystać ze zniżki w okresie 6 miesięcy od daty jej przyznania.

 • Warunkiem zapisu na zabieg jest wpłacenie powyższej kwoty w ciągu 24h od dokonanej rezerwacji, na podstawie otrzymanej wiadomości SMS i/lub email. Niedokonanie wpłaty skutkuje automatycznym usunięciem rezerwacji. Wpłaty można dokonać poprzez: 
  • BLIK
  • szybki przelew online
  • przelew tradycyjny 31 2490 0005 0000 4530 4398 2622 w tytule: imię, nazwisko, data zabiegu
 • Zapis na szkolenie możliwy jest tylko po poprawnym wypełnieniu formularza i załączeniu 3 zdjęć zgodnie z wytycznymi tj. 1 zdjęcie całej twarzy przodem oraz 2 zdjęć bocznych - lewy i prawy profil - uwzględniając obszar zabiegowy.
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 72 h przed planowanym zabiegiem opłata nie jest zwracana.
 • Warunkiem udziału w szkoleniu jest wyrażenie oświadczenia o akceptacji regulaminu, co modelka potwierdza składając podpis pod formularzem udzielenia zgody na wykonanie zabiegu.
 • W szkoleniu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie ogólnie zdrowe, co oświadczają i potwierdzają własnoręcznym podpisem pod formularzem udzielenia zgody na wykonanie zabiegu.
 • Modelka przyjeżdża do miejsca organizacji szkolenia na własny koszt i własną odpowiedzialność.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy modelek, które mogą zostać zniszczone, zagubione lub skradzione w trakcie szkolenia.
 • Terminy zabiegów uzgadniane są indywidualnie.
 • Zabiegi są przeprowadzane w godzinach od 08:00 do 16:00.
 • Modelka zobowiązuje się do przybycia do oddziału organizatora na 15 minut przed umówioną godziną zabiegu, celem wypełnienia niezbędnych dokumentów. Brak punktualnego przybycia skutkuje niedopuszczeniem do udziału w danym zabiegu, oraz niemożnością zgłoszenia chęci udziału w kolejnych zabiegach, objętych programem szkolenia kursantów NEWLOOK's.
 • Zabieg makijażu permanentnego wykonuje Kursant pod nadzorem Trenera zgodnie z programem szkolenia.
 • Modelka wyraża zgodę na udostępnienie organizatorowi szkolenia swoich danych osobowych, które będą przetwarzane w celach związanych z wykonaniem zabiegu makijażu permanentnego, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Modelka wyraża zgodę na nieodpłatne udostępnienie swojego wizerunku, udokumentowanego na zdjęciach z przebiegu wykonania zabiegu makijażu permanentnego przez kursanta.
 • Modelka wyraża zgodę na wykorzystywanie przez organizatora powyższych fotografii na następujących polach eksploatacji: druk w dowolnej liczbie publikacji i dowolnym nakładzie, używanie w Internecie (strona internetowa, media społecznościowe) oraz w innych formach utrwaleń, związanych z działalnością organizatora w zakresie związanym z przeprowadzaniem i promocją szkoleń.

MASZ PYTANIA? WĄTPLIWOŚCI?

ZADZWOŃ

Zachwycaj zawsze i wszędzie

Podaruj sobie makijaż permanentny

Do zobaczenia na szkoleniu

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

i zostań modelką PMU w Centrum Makijażu Permanentnego.com* pola obowiązkowe