REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIU Z MAKIJAŻU PERMANENTNEGO JAKO MODELKA

KILKA WAŻNYCH INFORMACJI DLA LEPSZEJ WSPÓŁPRACY

 

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu jako modelka i obowiązują wszystkich jego uczestników.
 2. Zabieg, któremu poddana zostanie modelka obejmuje, w zależności od wyboru, makijaż permanentny ust, makijaż permanentny brwi lub makijaż permanentny powiek a także usuwanie makijażu permanentnego.
 3. Koszt wykonania makijażu permanentnego podczas szkolenia jako modelka to 50 PLN, niezależnie od obszaru. 
 4. Warunkiem zapisu na zabieg jest wpłacenie powyższej kwoty w ciągu 48h od dokonanej rezerwacji, na podstawie otrzymanej wiadomości SMS i/lub email. Niedokonanie wpłaty skutkuje automatycznym usunięciem rezerwacji. Wpłaty można dokonać poprzez: 
  • BLIK
  • szybki przelew online
  • przelew tradycyjny 31 2490 0005 0000 4530 4398 2622 w tytule: imię, nazwisko, data zabiegu
 5. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wyrażenie oświadczenia o akceptacji regulaminu, co modelka potwierdza składając podpis pod formularzem udzielenia zgody na wykonanie zabiegu.
 6. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie ogólnie zdrowe, co oświadczają i potwierdzają własnoręcznym podpisem pod formularzem udzielenia zgody na wykonanie zabiegu.
 7. Modelka przyjeżdża do miejsca organizacji szkolenia na własny koszt i własną odpowiedzialność.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy modelek, które mogą zostać zniszczone, zagubione lub skradzione w trakcie szkolenia.
 9. Terminy zabiegów uzgadniane są indywidualnie.
 10. Zabiegi są przeprowadzane w godzinach od 08:00 do 16:00.
 11. Modelka zobowiązuje się do przybycia do oddziału organizatora na 15 minut przed umówioną godziną zabiegu, celem wypełnienia niezbędnych dokumentów. Brak punktualnego przybycia skutkuje niedopuszczeniem do udziału w danym zabiegu, oraz niemożnością zgłoszenia chęci udziału w kolejnych zabiegach, objętych programem szkolenia kursantów NEWLOOK's.
 12. Zabieg makijażu permanentnego wykonuje Kursant pod nadzorem Trenera zgodnie z programem szkolenia.
 13. Modelka wyraża zgodę na udostępnienie organizatorowi szkolenia swoich danych osobowych, które będą przetwarzane w celach związanych z wykonaniem zabiegu makijażu permanentnego, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 14. Modelka wyraża zgodę na nieodpłatne udostępnienie swojego wizerunku, udokumentowanego na zdjęciach z przebiegu wykonania zabiegu makijażu permanentnego przez kursanta.
 15. Modelka wyraża zgodę na wykorzystywanie przez organizatora powyższych fotografii na następujących polach eksploatacji: druk w dowolnej liczbie publikacji i dowolnym nakładzie, używanie w Internecie (strona internetowa, media społecznościowe) oraz w innych formach utrwaleń, związanych z działalnością organizatora w zakresie związanym z przeprowadzaniem i promocją szkoleń.

MASZ PYTANIA? WĄTPLIWOŚCI?

ZADZWOŃ

Zachwycaj zawsze i wszędzie

Podaruj sobie makijaż permanentny

Do zobaczenia na szkoleniu

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE NA ADRES EMAIL modelki@permanentny.com
PODAJĄC NASTĘPUJĄCE DANE

 • Imię i Nazwisko
 • Telefon kontaktowy
 • Nazwa zabiegu (np. makijaż permanentny ust/brwi/ kreski, dopigmentowanie, korekta, kamuflaż)
 • Czy masz już wykonany makijaż permanentny/kiedy?
 • Czy makijaż wymaga dopigmentowania / korekty / poprawy, itp.?
 • Jeśli planujesz wykonać makijaż brwi załącz zdjęcie - wyraźne, ostre i bez makijażu
NEWLOOK's
PERMANENT MAKEUP

ul. Gałczyńskiego 5
00-362 Warszawa

ZABIEGI
Tel: +48 22 353 73 63

SZKOLENIA
Tel: +48 532 168 000

biuro@permanentny.com
www.permanentny.com