REGULAMIN SZKOLENIA Z MAKIJAŻU PERMANENTNEGO

ABY WSPÓŁPRACA UKŁADAŁA SIĘ POMYŚLNIE PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu i obowiązują wszystkich jego uczestników.
 2. Szkolenie obejmuje, w zależności od wyboru kursanta, makijaż permanentny ust, makijaż permanentny brwi oraz makijaż permanentny powiek.
 3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wyrażenie oświadczenia o akceptacji regulaminu (§ 5 pkt 5 umowy) oraz podpisanie umowy.
 4. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie ogólnie zdrowe, co oświadczają i potwierdzają własnoręcznym podpisem pod zawartą umową. Jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne skutkują niedopuszczeniem kursanta (kursantki) do udziału w szkoleniu.
 5. Kursant(ka) przyjeżdża do miejsca organizacji szkolenia na własny koszt i własną odpowiedzialność, oraz pokrywa koszty swojego pobytu.
 6. Kursant(ka) zobowiązany jest do posiadania własnego stroju w kolorze czarnym (koszulka, koszula, spodnie, legginsy, sukienka) oraz zmiennego obuwia do pracy w gabinecie.
 7. Kursant(ka), z uwagi na zasady bezpieczeństwa i higieny, zobowiązany jest mieć krótkie paznokcie oraz spięte włosy.Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad, skutkuje niedopuszczeniem kursanta (kursantki) do udziału w szkoleniu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy kursantów, które mogą zostać zniszczone, zagubione lub skradzione w trakcie szkolenia.
 9. Terminy szkoleń uzgadniane są indywidualnie.
 10. Szkolenie są przeprowadzane w godzinach od 08:00 do 16:00 (także w weekendy).
 11. Brak punktualnego przybycia na wyznaczoną przez program szkolenia godzinę, skutkuje niedopuszczeniem kursanta (kursantki) do udziału w szkoleniu.
 12. Szkolenie kończy się egzaminem, obejmującym wykonanie przez kursanta(kursantkę) samodzielnego makijażu permanentnego (w zależności od wybranego rodzaju szkolenia).
 13. Ocenie podlega praca kursanta(kursantki) w toku całego szkolenia oraz wykonany makijaż, według następujących kryteriów: dobór kształtu i koloru makijażu do modelki, technika wykonania makijażu, zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny oraz estetyka pracy (efekt końcowy)
 14. Warunkiem uzyskania certyfikatu zaświadczającego ukończenie szkolenia, jest udział przez kursanta(kursantkę) w szkoleniu oraz zdanie egzaminu (opanowanie materiału szkoleniowego).
 15. Organizator zapewnia wszystkie materiały do przeprowadzenia szkolenia, w tym sprzęt, pigmenty, znieczulenia oraz akcesoria. Nadto kursant(ka) otrzymuje wszystkie dokumenty szkoleniowe niezbędne do udziału w szkoleniu oraz wykonania makijażu permanentnego.
 16. Kursant(ka) rezerwując termin szkolenia jest zobowiązany do wpłaty – w terminie siedmiu dni od dokonania wstępnej rezerwacji – kwoty w wysokości 20% ceny szkolenia tytułem zaliczki.
  Płatność winna być dokonana na rachunek bankowy organizatora:
  New Look Consulting
  BANK ZACHODNI WBK
  przelew krajowy
  31 2490 0005 0000 4530 4398 2622
  przelew zagraniczny
  PL31249000050000453043982622
  Kod SWIFT: WBKPPLPP
  W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko kursanta, termin szkolenia oraz numer telefonu kontaktowego.
 17. Pozostała kwota powinna być uregulowana na siedem dni przed rozpoczęciem terminu szkolenia. Brak wpłaty w wymaganym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu.
 18. Kursant(ka) jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT (imię i nazwisko, adres numer NIP, numer telefonu kontaktowego, adres email).
 19. Kwota uiszczona przez kursanta(kursantkę) tytułem zaliczki ulega przepadkowi, jeżeli kursant(ka) zrezygnuje z udziału w szkoleniu na krócej niż trzydzieści dni przed zaplanowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, bez względu na przyczynę rezygnacji.
 20. Kursant(ka) wyraża zgodę na udostępnienie organizatorowi szkolenia swoich danych osobowych, które będą przetwarzane w celach związanych z organizacją kursu oraz wykonaniem zawartej umowy, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 21. Kursant(ka) wyraża zgodę na nieodpłatne udostępnienie swojego wizerunku, udokumentowanego na zdjęciach z przebiegu szkolenia oraz egzaminu.
 22. Kursant(ka) wyraża zgodę na wykorzystywanie przez organizatora powyższych fotografii na następujących polach eksploatacji: druk w dowolnej liczbie publikacji i dowolnym nakładzie, używanie w Internecie (strona internetowa, media społecznościowe) oraz w innych formach utrwaleń, związanych z działalnością organizatora w zakresie związanym z przeprowadzaniem i promocją szkoleń.

PODEJMIJ ODPOWIEDNIĄ DECYZJĘ

ZAREZERWUJ TERMIN SZKOLENIA

Nie wiesz jaki kurs wybrać? Które szkolenie będzie odpowiednie?

Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość

Odpowiemy na każde Twoje pytanie
Wyjaśnimy wszelkie wątpliwości i dobierzemy odpowiedni dla Ciebie kurs

NASZA WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, DOŚWIADCZENIE SĄ DO TWOJEJ DYSPOZYCJI

NEWLOOK's
PERMANENT MAKEUP

ul. Gałczyńskiego 3/12
00-362 Warszawa

ZABIEGI
Tel: +48 22 353 73 63
biuro@permanentny.com

SKLEP
Tel: +48 532 168 000
sklep@permanentny.com

SZKOLENIA
Tel: +48 532 167 000
szkolenia@permanentny.com

MODELKI
Tel: +48 692 98 56 46
modelki@permanentny.com